SJ News II - шаблон joomla Авто

LOGO

Maqola_UZ (317)

Rate this item
(0 votes)

Бугунги кунда мафкуравий иммунитетни шакллантириш жамиятнинг энг муҳим вазифаси бўлиб, ёшларнинг миллий ҳис-туйғулари, мақсад ва интилишлари, маънавий-маърифий ва руҳий-ахлоқий даражасига бевосита боғлиқ бўлган долзарб ҳодисадир. “Ўргимчак тўри” билан боғлиқ равишда ўзбек тили луғатига кириб келган ва тез-тез тилга олинаётган “оммавий маданият“ ёки “оломон маданияти” глобаллашув маҳсулидир.

“Оммавий маданият” енгил-елпи ҳаёт ва тизгинсиз нафс исканжаси, ахлоқсизликни намойиш этувчи фильмлар, мусиқа ва клиплар, интернет орқали тарқалаётган турли шов-шувли маълумотлар халқларнинг осуда ҳаёт тарзига салбий таъсир кўрсатиб, жамиятда беқарор ҳолатларни чиқармоқда.

Юртимизга ҳам “оммавий маданият” асосан интернет тармоғи орқали кириб келмоқда. Бу ҳол одоб-ахлоқ, миллий ва диний қадриятларга ҳурмат пасайиши каби кўплаб нохушликларни келтириб чиқармоқда. Ёшларнинг ҳаёсизларча кийиниши, таналарига расм чиздириши, қулоқ ва бурунларини тешиб, зирак тақиб олишлари, қиз болаларнинг ўғил болаларга ўхшаб кийиниши каби мода унсурлари айнан интернет орқали ёйилаётгани ҳеч кимга сир эмас.

“Оммавий маданият” таъсирига берилган ўсмир лоқайд, ҳаётга енгил-елпи қарайдиган, юрт равнақи ва халқ тинчлигига бефарқ кимса бўлиб улғаяди. Шунингдек, “оммавий маданмят” тузоғига илинган ёшлар инсон истаган ишини қилавериши мумкин, деб билади, яъни ўта кетган манқуртга айланиб қолади.

   Жамиятда оммавий маданият таҳдиди қуйидаги салбий оқибатларга олиб келади:

 1. Инсон ўз миллий тарихий қадриятлари, анъаналари урф-одатларини унутиб уларга мутлақо бефарқ бўлиб қолади.
 2. Чет эл мамлакат турмуш тарзини, яъни ўзи ёқтирган чет эл поп-эстрада мусиқа йўналишларини, чет эл кино юлдузларини, хорижий фильмларни ўзлаштира бошлайди ва уларни оммага кенг тарғиб этади.
 3. Миллий менталитетимизга тўғри келмайдиган Ғарб қадриятларини қўллаб-қувватлашни бошлайди.
 4. Шарқона турмуш тарзига хос жамоатчилик муносабат ўрнига жамиятда индивидуализм, эгоизм, эгоцентризм ривожланади.
 5. Жамиятнинг ахлоқий меъёрлари ва тамойилларига путур етказилади.
 6. Инсонларда ватанпарварлик, ватанга садоқат, ватанга муҳаббат, фидойилик туйғулари емирилиб унинг ўрнига космополитизм ( яъни бутун Ер шари менинг Ватаним деган шиорга амал қилиш) туйғуси шаклланади.
 7. Шарқона маданиятимиз, жумладан, миллий мусиқа, миллий шеърият, миллий кинофильмлар, миллий қаҳрамонларимиз Алпомиш, Тўмарис, Широқ, каби қаҳрамонлар ўрнини Ғарб маданиятининг намоёндалари рок ва реп мусиқаси, Гарри Поттер, Спайдермен, Шрек каби қаҳрамонларга алмаштирилиш содир бўлади[1].

Инсонлар қалби ва онги учун катта курашлар кечаётган глобаллашув даврида юксак маънавият, одоб-ахлоқ тарбиясига эътиборни кучайтириш долзарб вазифадир. Бу жараёнда айниқса, ёшларни эътибордан четда қолдирмаслик лозим, агар бугун биз улар билан шуғулланмасак, бошқалар шуғулланиши аниқ. Вақт, имконият бой берилса, кейин кеч бўлиши тайин.

Виртуал оламда бузғунчи кучлар тарғиб этаётган иллатлар таъсирига қарши курашда халқимиз хулқ-атвори, диний-миллий қадриятлардан мустаҳкам жой олган диёнат, поклик, ҳалоллик, одамийлик, ҳаё ва иффат каби кўплаб фазилатларнинг ўрни беқиёс, албатта. Ушбу фазилатларни ёш авлод қалби ва шуурига чуқур сингдириш баробарида уларни ҳар хил заҳарловчи унсурлар ёмонлигидан асрашда сусткашликка асло йул қўйиб бўлмайди.

Бугунги кунда энг муҳим вазифамиз ўсиб келаётган ёш авлодни диний-миллий қадриятлар асосида тарбиялаш, улар қалбида ўз халқи, Ватанига меҳр-садоқат туйғусини кучайтириш, уларни ҳар хил бузғунчи кучларнинг ахборот хуружларидан огоҳ этиш, муносиб ҳимоя қилишдан иборатдир.

Зеро, Аллоҳ таоло бундай марҳамат қилади: “Эй, инсонлар! Дарҳақиқат, Биз сизларни бир эркак (Одам) ва бир аёл (Ҳавво)дан яратдик ҳамда бир-бирларингиз билан танишишингиз учун сизларни (турли-туман) халқлар ва қабила (элат)лар қилиб қўйдик. Албатта, Аллоҳ наздида (энг азизу) мукаррамроғингиз тақводорроғингиздир. Албатта, Аллоҳ билувчи ва хабардор зотдир”[2] (Ҳужурот, 13). Бу оятдаги “Бир бирларингиз билан танишингиз”, деган жумлада жуда катта ҳикмат бор. Маълумки, Аллоҳ таоло хар бир миллатга ўзига хос урф-одат, табиат ато этган. Инсон бошқа миллат ва элатлар билан танишиб улардан фақат яхши сифатларнигина ўзлаштириб олиши керак. Ҳадиси шарифларда ҳам ҳикмат мўминнинг йўқотган нарсаси, уни қаерда бўлса ҳам олсин, дейилади.

Ибн Умар (розияллоҳу анҳу) Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)дан ривоят қилади: “Ким ўзини бирон қавмга ўхшатса, бас, у ўшалардандир” (Абу Довуд, Аҳмад, Табароний ва Баззор ривоят қилган). “Ким ўзини бирон қавмга ўхшатса”, жумласидан, ким қайси қавмнинг кийиниши, юриш-туриши, умуман, ҳаёт тарзига эргашса, деган маъно тушунилади.

Ҳаммага маълум, одоб ва ҳаё инсонийликнинг ажралмас қисмидир. Инсон доим бузуқ ва нопок ишлардан йироқ бўлиши зарур. Қуръони Каримда “Эй имон келтирганлар! Шайтоннинг изидан эргашмангиз! Ким шайтоннинг изидан эргашса, бас, албатта, (шайтон) бузуқлик ва ёвузликка буюрур...”[3] (Нур, 21), деб огоҳлантирганини унутмайлик.

Пайғамбаримиз Муҳаммад (алайҳиссалом): “Агар уялмасанг, истаганингни қил!” (Имом Бухорий ривояти) деб беҳаёликдан қайтарганлар.

   Аллоҳ таоло марҳамат қилади: “… У исроф қилувчиларни севмагай”[4], (Аъроф, 31). Тўғри, бугун кунда ҳаётимизни компьютерсиз, мобиль телефонларсиз тасаввур қила олмаймиз. Фақатгина улардан тўғри, яхши мақсадларда фойдаланилишимиз зарур. Ғўр, эндигина ҳаёт пиллапояларидан одимлаётган ёшларимизни “оммавий маданият” ва ахборот хуружларидан асраш керак. Уларга нима фойда-ю, нима зарар эканини ўргатиш лозим. Интернетда ўқиган хабарига кўр-кўрона эргашиб кетавериш оқил одамнинг иши эмас.

Бизнинг бугунги энг долзарб вазифамиз – жамиятимиз аъзоларини, авваламбор, вояга етиб келаётган ёш авлодни камол топтириш, уларнинг қалбида миллий ғоя, миллий мафкура, ўз Ватанига меҳр-садоқат туйғусини уйғотиш, ўзлигини англаш, миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбиялашдан иборатдир.

Шу ўринда хулосамизни жаҳондаги кўплаб таниқли олимлар ва давлат арбобларининг қарашлари билан уйғунлигига эътибор қаратмоқчимиз. Масалан, америкалик таниқли сиёсатшунос ва давлат арбоби Зигмунд Бзежинский бу борадаги шошма-шошарликнинг салбий оқибатлари ҳақида тўхталиб, бундай деган эди: “Ислом тарихи ва маданий қадриятларига беписандлик билан ёндашиб, демократияни мажбуран киритишга уриниш, охир-оқибат унинг тамоман инкор этилишига сабаб бўлади ва аксинча, “ташқи тазийқдан ҳоли бўлган, табиий тараққиёт натижаси ўлароқ, босқичма-босқич шакллантирилган демократия сиёсий маданият ислом жамияти томонидан қабул қилинади ва ўзлаштирилади” [5]. Мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик янгиланиш ва ўзгаришлар жараёнини ўзига хос тарзда талқин этаётган сиёсатчилар, давлат арбоблари, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ташкилотлари вакиллари таниқли олимнинг бу фикр-мулоҳазалари устида обдон мушоҳада юритсалар, айни муддао бўлар эди. Қолаверса, давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, бундай вазиятлардан мамлакатдаги конститутциявий тузумни ағдариб, уни дунёвий тараққиёт йўлидан қайтаришга уринаётган радикал оқим ва ёвуз ниятли кучлар фойдаланиш мумкин. Бу эса қандай дахшатли оқибатларни келтириб чиқариши, умуман, ҳар қандай тараққиётга нуқта қўйиши мумкинлигини оқилона фикрлайдиган кишилар, қаерда истиқомат қилиши ва қандай лавозимни эгаллаб турганидан қатъи назар, англамаслиги мумкин эмас.

Бизнинг бугунги энг долзарб вазифамиз – жамиятимиз аъзоларини, авваламбор, вояга етиб келаётган ёш авлодни камол топтириш, уларнинг қалбида миллий ғоя, миллий мафкура, ўз Ватанига меҳр-садоқат туйғусини уйғотиш, ўзлигини англаш, миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбиялашдан иборатдир.

Қаҳҳоров Сарвар,

университет магистранти

 

[1] Ризаева Н. ”Ёшларни маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилишнинг илмий-услубий масалалари" “Нишон Ношир” 2010 йил 83-б

[2] Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони Карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Тошкент: ТИУ. 2014. Б-517.

[3]Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони Карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Тошкент: ТИУ. 2014. Б-352.

[4]Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони Карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Тошкент: ТИУ. 2014. Б-154.

[5]Бзежинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. – М.: Международные отношения, 2004, с. 279-280.

Rate this item
(0 votes)

Ўзбекистон кўп миллатли, кўп конфессияли давлатдир. Бундай давлатда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик ижтимоий-сиёсий барқарорлик ва тараққиётни таъминлашнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун диний бағрикенглик мамлакатимизда қурилаётган демократик жамиятнинг асосий тамойилларидан биридир. Зеро, мамлакатимизда 16 диний конфессия ўзаро тотувликда фаолият кўрсатмоқда. Ўтган қисқа давр ичида мазкур йўналишда қатор ишлар амалга оширилди ва диний ислоҳотларга кенг замин яратилди. Буни бир нечта омилларда кўришимиз мумкин. Жумладан, 1995 йилда “Бир осмон остида” шиори доирасида ўтказилган мусулмон ва христиан динлари вакиллари ўртасида мулоқот, 1996 йилнинг ноябрь ойида Рус православ черкови Тошкент ва Ўрта Осиё епархияси ташкил этилганлигининг 125 йиллик юбилейи, 1996 йилнинг декабрь ойида Ўзбекистон евангел-лютеран жамоаси ташкил этилганлигининг 100 йиллигига бағишланган тадбирлар бу борадаги хайрли ишларнинг ёрқин намунасидир.

Ўз навбатида, фуқаролик жамияти турли этник низолар, конфликтли вазиятлар, тўқнашувлар юки остида қолган ҳозирги даврда, бир томондан, инсоният ўзининг бир бутунлигини, иккинчи томондан, алоҳида олинган ҳар бир жамият ички бирлик, тотувлик ва ҳамкорлик бўлгандагина мавжуд муаммоларни ҳал қилиш, янгилари пайдо бўлишининг олдини олиш ва тараққиётни таъминлаш мумкинлигини тобора чуқур англаб бормоқда. Шу нуқтаи назардан қараганда, жамиятда ижтимоий бағрикенглик муҳитини қарор топтириш муҳим аҳамиятга эга.

Тарих жамиятда кескин ижтимоий табақалашув, қашшоқлик даражасининг кучайиши, ночорлар, ёрдамга муҳтож кишилар сонининг ўсиб бориши, социал адолат нормаларининг бузилиши хилма-хил кўринишдаги тоқатсизлик ва муросасизлик қарашлари ҳамда ҳаракатларининг пайдо бўлишига йўл очишини кўрсатади. Мавжуд муносабатларнинг мазмунига ижтимоий-фалсафий фикр ривожи тарихида ҳам алоҳида эътибор берилган. Хусусан, қадимги Миср, Ҳинд, Хитой манбалари, буюк мутафаккирлари қарашларида ижтимоий ҳамкорликнинг инсонлараро тотувликни таъминлашдаги беқиёс аҳамияти билан бир қаторда, улкан бунёдкорлик қудратига эгалиги кўрсатилганини қайд этиш лозим.

“Бағрикенг” (“толерант”) атамасининг луғавий маъноси лотинча чидамоқ сўзидан олинган. Толерантлик бирор нарсани, ўзгача фикр ёки қарашни, ўз шахсий тушунчаларидан қатъи назар, имкон қадар бағрикенглик ва чидам билан қабул қилишни англатади. Диний бағрикенглик виждон эркинлиги ва маънавий жиҳатдан катта аҳамият касб этади, у бошқа шахс ё динга ҳурматни билдиради. Турли дин ҳамда конфессия вакиллари эътиқодида ақидавий фарқлар бўлишига қарамай, уларнинг ёнма-ён ва ўзаро тинч-тотув яшашини англатади. Ҳудди шунингдек, маданий бағрикенглик ўзга тилда яратилган санъат ва маданият бойликларидан ўз маданиятини устун кўрмаслик, улардаги маъно ва гўзалликни тан олиш, ўзга маданиятлардан ниманидир ўрганишни билдиради. Маданий бағрикенглик турли миллатга мансуб зиёлиларни бир-бирига руҳан яқинлаштиради. Ўзидаги ютуқ ва камчиликларни аниқлаб олишга ёрдам беради. Этномаданий ҳамкорлик ягона мамлакатда яшовчи турли миллатга мансуб халқларнинг муайян мафкура асосида қўлни қўлга бериб ишлаши, бир мақсад йўлида фаолият олиб боришини билдиради. Масалан, Ўзбекистонда умумхалқ “Наврўз” байрамини нишонлашда кўпмиллатли Республикамизнинг барча санъат ва адабиёт аҳли байрамни халқ шод-ҳуррамлик билан ўтказиши учун ўз истеъдод ва маҳоратини намойиш этади. Вилоятларда ўтказиладиган байрам тадбирларида этномаданий ҳамкорлик ўзига хос тарзда намоён бўлади. Хоразм воҳасида бўлиб ўтадиган байрам тадбирларида ўзбек, қорақалпоқ, туркман миллатига мансуб ашула ва куйлар янграйди. Самарқандда бўлиб ўтадиган тантаналарда ўзбек ва тожик миллатига мансуб санъаткорларнинг ҳамкорликдаги фаолиятларига гувоҳ бўламиз.

“Бағрикенглик” (“толерантлик”) сўзи деярли барча тилларда бир хил ёки бир-бирини тўлдирувчи мазмунга эга. Уларни умумлаштириб “бағрикенлик” чидамлилик, бардошлилик, тоқатлилик, ўзгача қарашлар ва ҳаракатларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш, мурувватлилик, ҳимматлилик, кечиримлилик, меҳрибонлик, ҳамдардлик каби маъноларга эга дейиш мумкин[1]. Бугунги кунда чуқур ижтимоий-сиёсий ва маданий-маърифий мазмун касб этган ушбу тушунча кўпчилик томонидан тан олинган, илмий таърифи ишлаб чиқилган.

“Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси”да бағрикенглик тушунчасига шундай таъриф берилган: “Бағрикенглик – бизнинг дунёмиздаги турли бой маданиятларни, ўзини ифодалашнинг ва инсоннинг алоҳидалигини намоён қилишнинг хилма-хил усулларини ҳурмат қилиш, қабул қилиш ва тўғри тушунишни англатади. Уни билим, самимият, очиқ мулоқот ҳамда ҳур фикр, виждон ва эътиқод вужудга келтиради. Бағрикенглик – турли туманликдаги бирликдир. Бу фақат маънавий бурчгина эмас, балки сиёсий ва ҳуқуқий эҳтиёж ҳамдир. Бағрикенлик – тинчликка эришишни мушарраф қилгувчи ва уруш маданиятсизлигидан тинчлик маданиятига элтувчидир”[2].

“Бағрикенглик” тушунчаси илмий фаолият ва ижтимоий ҳаётнинг турли соҳалари, жумладан, сиёсат ва сиёсатшунослик, социология, философия, илоҳиёт, ижтимоий ахлоқ, қиёсий диншунослик каби соҳаларда кенг истифода этиладиган тушунчалардан бири ҳисобланади. Лотинча tolerare, яъни “чидамоқ”, “сабр қилмоқ” маъносини англатган бу сўз, асосан бир инсоннинг бошқа инсон дунёқарашига тоқат қилишини билдирса-да, этимологик таҳлил унинг том маъносини доим ҳам очиб беравермайди[3].

Шу ўринда, ЮНЕСКО “Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси”да “толерант” яъни “бағрикенглик” тушунчасига берилган таърифларни келтириб ўтмоқчимиз:

1.2. Бағрикенглик – ён бериш, андиша ёки хушомад эмас. Бағрикенглик – энг аввало, инсоннинг универсал ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини тан олиш асосида шаклланган фаол муносабатдир. Ҳар қандай вазиятда ҳам бағрикенглик ана шу асосий қадриятларга тажовузларнинг баҳонаси бўлиб хизмат қилмайди. Бағрикенгликни алоҳида шахслар, гуруҳлар ва давлатлар намоён қилиши лозим.

1.3. Бағрикенглик – инсон ҳуқуқларини қарор топтириш, плюрализм (шу жумладан, маданий плюрализм), демократия ва ҳуқуқнинг тантанаси учун кўмаклашиш мажбуруятидир. Бағрикенглик – ақидабозликдан, ҳақиқатни мутлақлаштиришдан воз кечишни англатувчи ва инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда ўрнатилган қоидаларни тасдиқловчи тушунчадир.

1.4. Бағрикенгликни намоён қилиш инсон ҳуқуқларига эҳтиром билан ҳамоҳанг, у ижтимоий адолатсизликка нисбатан сабр-тоқатли муносабатда бўлишни, ўз иймон- эътиқодидан воз кечиш ёхуд бошқаларнинг эътиқодига ён беришни англатмайди. Ҳар ким ўз эътиқодига амал қилишда эркинлиги ва ҳар ким бу ҳуқуққа бошқалар ҳам эга эканлигини тан олмоғи лозимлигини ҳамда одамлар ўз табиатига кўра, ташқи кўриниши, қиёфаси, ўзини тутиши, нутқи, хулқи ва қадриятлари жиҳатидан фарқланиши эътирофга лойиқлиги баробарида, улар дунёда яшашга ва ўзларининг ана шу индивидуаллигини сақлаб қолишга ҳақлилигини англатади. Шу билан бирга, бир кишининг қарашлари бошқаларга мажбуран сингдирилиши мумкин эмаслигини англатади[4].

Диний ва маданий бағрикенгликнинг акси муросасизликдир. “Муросасизлик” атамаси сиёсий ва шахсий ҳаётда кўп ҳолларда танқидий маънода қўлланилади ва ҳозирги кунгача институционал маънода тадқиқ қилинмаган бўлса-да, у бирор кимса томонидан ўз фикрини куч ишлатиш орқали сингдириши тушунилади.

Ўрта аср араб муаррихи Ибн Халдун фикрича, муросасиз инсон - “хавфли ҳайвон”, инглиз философи Томас Гоббснинг фикрича, “инсон инсонга нисбатан бўри”. Инсон табиатан муросасиз бўлиб, у биринчидан муҳтожлик, иккинчидан эса, ақл-идрок орқали бағрикенгликка ўрганади. Иккинчи жаҳон уруши даҳшатларидан олинган сабоқлар бағрикенглик тушунчасининг вужудга келишига ҳамда уни ўзаро ҳамкорлик, плюрализм, хилма-хиллик ва биргаликда тинч яшашнинг асосий тамойилига айлантирди.

Айни пайтда, лисоний бағрикенглик (тил бағрикенглиги) этник бағрикенгликнинг бир кўриниши сифатида серқирра ҳодиса бўлиб, унинг моҳиятига нисбатан ягона ёндашув мавжуд эмас. Шунга қарамай, унинг асосини ўзга этник ва лисоний гуруҳларга нисбатан тоқатли муносабат ташкил этади, дейиш мумкин.

Этнолисоний бағрикенглик бевосита этник-маданий алоқалар жараёнида намоён бўлади. Адабиётларда бағрикенгликнинг аниқ вазиятлар билан шартланганлиги масаласи нисбатан кам тадқиқ этилганини таъкидлаш жоиз. Зеро, бағрикенглик даражаси ўзаро алоқалар мунтазамлигига боғлиқ равишда ҳар бир конкрет ҳолатда ўзига хос мазмунга эга бўлади.

Шунинг учун шахс ҳамда этник ва лисоний даражадаги бағрикенгликни тадқиқ қилишда турли вазиятлар билан боғлиқ равишда содир бўладиган алоқаларни ажратиб кўрсатиш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон турли миллат ва элат вакилларининг умумий уйидир. Бу, бизнингча, бойлик ва тараққиётнинг муҳим манбаидир. Зеро, полиэтник салоҳият ва хилма-хилликни ўзида мужассам эта олиш имкониятига эга бўлган мамлакат тараққиёт калитини ўз қўлида тутиб туради.

Турли тил ва маданиятларни билиш, этник ва лисоний бағрикенглик, ўзгалар борлиғи ва дунёқарашининг ижобий жиҳатларини ўзига қабул қила олиш хусусияти жамиятга янги ғоялар ва янги ижтимоий-иқтисодий ресурсларнинг кириб келишига имконият яратади. Буни мамлакатимиз мисолида, этник хилма-хиллик турли йўналишларда “чегараларимизни очаётгани” ҳамда этнослараро бағрикенглик туфайли жаҳон ҳамжамиятининг бизга нисбатан ҳурмати ва ишончининг ортиб бораётганида ҳам кўришимиз мумкин.

                       Тохирова Мухлиса,

"Хадичаи Кубро" аёл-қизлар ўрта махсус

ислом билим юрти 4-курс талабаси

 

[1] Бағрикенглик – барқарорлик ва тараққиёт омили.– Б. 8-9.

[2] Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси // ЮНЕСКО халқаро меъёрий ҳужжатлари. – Т.: Адолат, 2004. –Б. 91.

[3] Бағрикенглик – барқарорлик ва тараққиёт омили. – Б. 88.

[4] Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси // ЮНЕСКО халқаро меъёрий ҳужжатлари. – Т.: Адолат, 2004. –Б. 82.

Rate this item
(0 votes)

     Psixologiya – ajoyib soha: u doimiy ravishda o‘sib boradi va insonlarning xulqi haqidagi yangi faktlar bilan bizni hayratga solishda davom etadi. Chuqurroq razm solsak, hali o‘rganishimiz kerak bo‘lgan narsalar ko‘pligini anglaymiz. Biz sizning e’tiboringizga o‘zingiz bilmagan ba’zi ma’lumotlarni beryapmiz.

 1. Insonlar biror mashg‘ulot bilan band bo‘lganda o‘zlarini baxtliroq his qiladilar. Bandlik o‘z-o‘zidan bizga ijobiy psixologik kayfiyat taqdim etadi.
 2. Baxt, g‘azab, qayg‘u, qo‘rquv, nafrat va hayrat - 6 eng muhim hissiyotdir. Biz eng ko‘p namoyon etadigan hamda bizga eng ko‘p ta’sir o‘tkazadigan hissiyotlardir.
 3. Muhabbat hissi ta’sirida tanamizda ishlab chiqariladigan garmonlar shokolad yeganimizda ham ishlab chiqariladi.
 4. Inson charchagan payti odatdagidan rostgo‘yroq bo‘lib qoladi.
 5. Tadqiqotlardan ma’lum bo‘lishicha, hozirgi kunda telefon yo‘qotib qo‘yish kishini shunchalar kuchli vahimaga solar ekanki, bu klinik o‘limni boshdan o‘tkazishga qiyos.
 6. Chet tilida gapirayotganingizda yoki o‘ylayotganingizda siz mantiqiyroq, aqlingiz esa, tartibliroq bo‘lib qoladi.
 7. Ko‘zi ojiz insonda hyech qachon shizofreniya rivojlanmaydi.
 8. Eng yorqin xotiralaringiz aslida siz o‘ylaganchalik emas. Sizga o‘tmishdagi voqyealar aslidanda yaxshiroq tuyuladi xolos.
 9. Hatto rivojlanish haqidagi hayollar inson o‘ylagan ishini tezroq bajarishga undaydi.
 10. Sizning ongostingiz hamma savollaringizning javobini biladi. Faqat uni yaxshilab tintuv qilishingiz kerak.
 11. Eng dilkash inson ham atrofidagi odamlarning 150 dan ortig‘i bilan aloqa o‘rnata olmaydi.
 12. Ko‘p insonlarning 80% nutqi – nolish.
 13. Erkin, ammo kambag‘al odam boy, ammo erki o‘zida bo‘lmagan odamga qaraganda hayotdan ko‘proq zavq oladi.
 14. Miyangiz charchagan paytda ijodiy fikrlash qobiliyatingiz oshadi.
 15. Jismoniy sog‘liq uchun sportga qaraganda, insonlar bilan bo‘ladigan munosabatlar muhimroq.

Mirzaakrom Qodirov,

universitet psixologi

Faqja 1 di 80

banner tiu

Biz bilan bog'lanish

      

       100011, Toshkent shahar,

       Abdulla Qodiriy ko'chasi, 11-uy

       Tel: +998 (71) 244-00-91

       e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

       fax: 244-00-65

 

Top